• ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[고수동굴][장희나루]["수양개선사유물전시관"][도담삼봉][구인사][온달관광지][남천계곡][양백폭포]!}}}수양개선사유물전시관유람선 관람을 마치고 다음은 학창시절 ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[Gosu Cave][Janghwinaru]["Museum"][Dodamsambong][Guinsa][Ondal Tourist Spot][Namcheon ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[고수동굴][장희나루][전시관][도담삼봉][구인사]["온달관광지"][남천계곡][양백폭포]!}}}복천가든구인사에서 얻은 경건함을 안고 3km만 내려가면 왼쪽 편에 ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[Gosu Cave][Janghwinaru][Museum][Dodamsambong][Guinsa]["Ondal Tourist Spot"][Namcheon ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[古藪洞窟(コス・ドングル][長淮渡し場(チャンフェナル)]["展示館"][嶋潭三峰(トダムサンボン)][救仁寺(クインサ)][温達観光地(オンダル・グァングァンジ)][南川渓谷( ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/20
  {{{!METRO:[古藪洞窟(コス・ドングル][長淮渡し場(チャンフェナル)][展示館][嶋潭三峰(トダムサンボン)][救仁寺(クインサ)]["温達観光地(オンダル・グァングァンジ"][南川渓谷( ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/22
  {{{!METRO:[박물관][정림사지][사또국밥][국악의전당][문화단지][왕릉원][구드래][부소산성][백마강]["궁남지"][신동엽]!}}}궁남지 (오천결사대충혼탑)연꽃과 버드나무로 ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/22
  {{{!METRO:[Museum][Jeongnimsaji][Saddo Gukbab][Buyeo Hall of Korean traditional music][Revival of ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/22
  คุงนัมจี (เจดีย์รำลึกห้าพันทหารผู้กล้าหาญ) 궁남지 คุงนัมจีมีชื่อเรียกเช่นนี้เพราะอยู่ทางทิศใต้ของ ...
 • ผู้เขียน :Mazinger | วันที่เขียน :2017/03/22
  {{{!METRO:[博物館][定林寺址(チョンニムサジ)][サトクッパ][国楽の殿堂][文化団地][王陵苑(ワンヌンウォン)][クドゥレ][扶蘇山城(ブソ・サンソン)][白馬江(ペンマガン)][" ...
 • ไม่มีข้อมูลที่จะแสดง